ProtegeGX - na straży porządku i w trosce o pracowników, klientów i kontrahentów nawet w trudnych czasach pandemii. 

Korzystanie z raportów ewakuacyjnych i zliczania osób w strefach, w celu dostosowania organizacji do zmieniających się przepisów w związku z COVID-19 - takie funkcjonalności (choć i wiele innych) oferuje Zintegrowany System Zarządzania Bezpieczeństwem ProtegeGX.

Ostatnie wydarzenia związane z COVID-19 wymusiły zmianę naszych zachowań i przyzwyczajeń. Firmy i organizacje zobowiązane są do wdrożenia odgórnych regulacji, zapewniających bezpieczeństwo osób.

Aktualnie obserwujemy zwiększone wymagania dotyczące śledzenia i monitorowania:

  • Ile osób znajduje się w obiekcie w każdej chwili czasu
  • Ile osób było w obiekcie w ciągu całego dnia
  • Ile osób znajduje się w zdefiniowanej strefie

Funkcje systemu ProtegeGX takie jak Zliczanie Osób w Strefach oraz Raporty Ewakuacyjne ułatwiają bezpiecznie zarządzanie obiektem

https://youtu.be/XrERJW2HPUY

Raport ewakuacyjny pokazuje ciągle aktualizowaną listę osób obecnych w wybranych strefach. Wykorzystując czytniki wejścia i wyjścia powiązane z drzwiami, raport tworzy listę obecnych użytkowników.

Dostęp użytkownika jest rejestrowany i dodawany do licznika i do raportu osób które weszły. Dzięki temu menedżerowie ds. bezpieczeństwa mogą szybko sprawdzić, ile osób było do tej pory w firmie. Informacje te mogą być niezbędne do zapewnienia, że odpowiednie osoby zostaną powiadomione, jeśli pozytywny przypadek COVID-19 zostanie potwierdzony na miejscu

Dzięki ProtegeGX przestrzeganie zmieniających się przepisów jest łatwe. Obliczając akceptowalny poziom personelu w każdym obszarze, ProtegeGX może być użyty do ograniczenia dostępu do obszarów, które osiągnęły maksymalną pojemność.

 

Więcej informacji >>>