Infrastruktura krytyczna odgrywa niezwykle istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu państwa i spokojnym życiu jego obywateli. Jej ochrona jest jednym z kluczowych priorytetów każdego państwa. Fakt, jak jest to ważne, potwierdza ustawa o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 Dz.U. 2007 nr 89 poz. 590. Zgodnie z ustawą infrastruktura krytyczna to systemy oraz wchodzące w ich skład powiązane ze sobą̨ funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organów administracji publicznej, a także instytucji i przedsiębiorców


Infrastruktura krytyczna obejmuje systemy:

 • zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa, 
 • łączności,
 • sieci teleinformatycznych
 • finansowe
 • zaopatrzenia w żywność
 • zaopatrzenia w wodę
 • chrony zdrowia
 • transportowe
 • ratownicze
 • zapewniające ciągłość́ działania administracji publicznej
 • produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych i  promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji niebezpiecznych.

Nieprawidłowe działanie któregokolwiek z powyższych elementów niesie za sobą zagrożenie zarówno dla przedsiębiorców, instytucji, organów administracji publicznej, miast, powiatów, województw czy nawet całego kraju.Jak stanowi wspomniana ustawa przez ochronę infrastruktury krytycznej należy rozumieć́ wszelkie działania zmierzające do zapewnienia funkcjonalności, ciągłości działań́ i integralności infrastruktury w celu zapobiegania zagrożeniom, ryzykom lub słabym punktom, oraz ograniczenia i neutralizacji ich skutków oraz szybkiego odtworzenia tej infrastruktury na wypadek awarii, ataków oraz innych zdarzeń zakłócających jej prawidłowe funkcjonowanie.Aby uchronić się od zagrożeń spowodowanych przez klęski żywiołowe czy celowe działanie człowieka (sabotaż, terroryzm, ...), infrastrukturę należy zabezpieczyć za pomocą elektronicznych systemów bezpieczeństwa.

Najlepszą ochroną infrastruktury krytycznej jest dedykowana do tego typu zadań inteligentna Platforma monitoringu wizyjnego Arkiv. Platforma ta jest w pełni zintegrowana z systemem zarządzania bezpieczeństwa ProtegeGX. Zarówno Arkiv, jak i ProtegeGX zbudowane są w oparciu o serwery posiadające zaawansowane mechanizmy zabezpieczające ich bezawaryjne działanie. Są to między innymi nadmiarowy zasilacz, czy karta sieciowa. Natomiast cenne dane możemy zabezpieczyć za pomocą macierzy dyskowej RAID. Bazując o osobną macierz lustrzaną może pracować system operacyjny serwerów. Jeżeli zabezpieczany obiekt cechuje się szczególną ważnością, czy wrażliwością zalecane jest wykorzystanie funkcji nadmiarowego serwera (serwera failover).
Aby system działał najefektywniej, należy dążyć do maksymalnej automatyzacji. Właśnie z tego względu serwery CCTV posiadają wbudowane zaawansowane funkcje analityki wideo, które potrafią automatycznie wykryć ogień bądź dym na którejkolwiek z kamer znajdujących się w systemie. Potrafią również rozpoznać twarz poszukiwanej osoby, tablice rejestracyjne pojazdów, wykryć obiekty przecinające wcześniej zdefiniowane wirtualne linie, lub monitorować obecność w zdefiniowanych strefach zagrożeń i wiele innych. Operator systemu zostaje zaalarmowany o zaistniałych zdarzeniach. Arkiv dzięki zapisowi metadanych razem z materiałem wideo jest w stanie w ułamku sekundy wyszukać zdarzenia również w nagraniach.

Podczas sytuacji kryzysowej  tradycyjny sposób przeglądania danych jest niedopuszczalny. "Ślęczenie" przed monitorem i przeglądanie dostępnego materiału w poszukiwaniu interesującego nas zdarzenia może trwać niemal w nieskończoność i niebezpiecznie opóźniać podjęcie stosownych działań zaradczych. W systemie Arkiv wskazujemy jedynie wytyczne do wyszukiwania, a wyniki otrzymujemy natychmiast w formie miniatur. Możemy na przykład zaznaczyć strefę w kadrze, po czym wyszukać 3 osoby znajdujące się w tej strefie w tym samym czasie. Innym przykładem może być wyszukiwanie samochodów w określonym kolorze. Nikogo nie trzeba chyba przekonywać, że w sytuacji zagrożenia najważniejszy jest czas. Im szybciej operator znajdzie zdarzenie, tym szybciej zainterweniują odpowiednie służby w celu zminimalizowania lub zapobieżenia jego skutkom. Platforma monitoringu wizyjnego Arkiv jest kompatybilna ze znakomitą większością kamer IP dostępnych na rynku oraz jako jeden z nielicznych systemów ma możliwość przejęcia strumieni wideo zarówno z rejestratorów IP jak i analogowych. Powyższe cechy pozwalają zastosować Arkiv w istniejących już systemach, które nie posiadają tak zaawansowanych funkcjonalności.

Doskonałym uzupełnieniem funkcjonalności Arkiva jest ProtegeGX. System bezpieczeństwa łączący w sobie cechy systemu antywłamaniowego, kontroli dostępu, zarządzającego windami, oraz posiadającego funkcje automatyki budynkowej, rejestracji czasu pracy, rejestracji gości. System ten przebija swoimi możliwościami produkty konkurencji, może się poszczycić wieloma zadowolonymi użytkownikami z różnych branż i krajów. Dzięki zastosowaniu kart dostępu w najbezpieczniejszym, dostępnym w tym momencie standardzie Desfire, możemy być pewni, że niepowołane osoby nie dostaną się niezauważone na teren zabezpieczanego obiektu. Łącząc system KD z systemem SSWiN, Protege staje się spójnym produktem do kompleksowego zabezpieczenia budynku. Aby system działał zgodnie z założeniami, nie możemy zapomnieć również o elementach detekcyjnych najwyższej jakości. Platforma ProtregeGX bardzo chętnie łączona jest z barierami podczerwieni i mikrofalowymi włoskiego producenta Mitech. Mimo że ProtegeGX działa w oparciu o serwer SQL, może pracować offline. Zatem w przypadku utraty komunikacji z serwerem nie staje się bezużyteczny. Cały czas zabezpiecza obiekt, przechodząc w tryb pracy offline, a systemem zarządzają wówczas kontrolery.

Pełna synergia Arkiv i ProtegeGX umożliwia prawidłowe zabezpieczenie najważniejszych obiektów. Systemy komunikują się ze sobą dzięki czemu możliwe jest maksymalne wykorzystanie ich potencjału i jeszcze szybsze wykrycie zagrożenia. System telewizji przemysłowej otrzymując informację o naruszeniu strefy w SSWiN, może skierować uwagę operatora, automatycznie pokazując na przykład kamerę powiązaną ze strefą, lub wywołać odpowiedni preset kamery obrotowej mającej w zasięgu ww. strefę. ProtegeGX może z kolei pobierać materiał wideo z systemu Arkiv. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie dla osoby obsługującej system ProtegeGX. Jeżeli w obiekcie nastąpi alarm lub siłowe otwarcie drzwi, operatorowi automatycznie zostaną wyświetlone najistotniejsze dla niego informacje. Dostanie precyzyjną informację gdzie doszło do naruszenia systemu oraz zostanie wyświetlony obraz na żywo, natomiast w osobnym oknie zostanie pokazany film z chwili zdarzenia. Co istotne, zarówno Arkiv jak i ProtegeGX są systemami skalowalnymi. Inwestycję możemy więc realizować etapami, nie jesteśmy zmuszeni do kupowania sprzętu od razu na cały projekt.

Ochrona infrastruktury krytycznej jest bezwzględnie ważna. Tylko przez łączne zastosowanie systemów Arkiv i ProtegeGX, delikatny i skomplikowany system naczyń połączonych, jakim jest infrastruktura krytyczna, może być właściwie zabezpieczony i chroniony. Zaawansowana technologia Arkiv i ProtegeGX umożliwia szybką reakcję i pełną ochronę zasobów, obiektów, urządzeń czy instalacji mających podstawowe znaczenie dla prawidłowego i harmonijnego funkcjonowania gospodarki, państwa i życia jego obywateli. 

Tomasz Białek
Inżynier ds. Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Miwi Urmet Sp. z o.o.