Informujemy, że zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2015 poz. 1688), w naszym punkcie sprzedaży przy ul. Pojezierskiej 90A w Łodzi, nieodpłatnie odbieramy zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych, o ile ww. zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt przez nas sprzedawany.