W tegorocznej Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej SECURITECH 2018 Miwi Urmet po raz kolejny uczestniczyć będzie w charakterze Złotego Partnera. Czwarta już edycja SECURITECHu odbędzie się w terminie 22-23 maja br. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, a temat przewodni spotkania to: "Bezpieczeństwo statyczne i dynamiczne w jednostkach penitencjarnych”.


Konferencja ma na celu przede wszystkim przybliżyć uczestnikom wymagania funkcjonalne stawiane przez Służbę Więzienną zabezpieczeniom technicznym, które mogą znaleźć zastosowanie w zakładach karnych i aresztach śledczych, ale stanowi również płaszczyznę wymiany poglądów i doświadczeń osób ze środowiska naukowego, funkcjonariuszy i pracowników z innych służb państwowych jak: Policja, Straż Graniczna, Służba Celna, czy Biuro Ochrony Rządu. Na konferencję zaproszeni będą przedstawiciele służby więziennej z krajów UE.
"Konferencja to okazja do pogłębienia wiedzy, która może przyczynić się do zminimalizowania błędów koncepcyjnych i instalatorskich w inwestycjach realizowanych przez Służbę Więzienną i inne podmioty państwowe, które dysponują pomieszczeniami dla osób zatrzymanych.
Dodatkowo w trakcie konferencji będzie można zapoznać się z rozwiązaniami stosowanymi w innych krajach. Zaplanowane są wystawy i prezentacje urządzeń, pokazy działania Grup Interwencyjnych Służby Więziennej oraz spotkania z ekspertami w punktach konsultacyjnych."

http://securitech-sw.pl/