securitech 2017


MIWI URMET
 po raz kolejny, w charakterze Złotego Partnera, uczestniczyć będzie w Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej SECURITECH.
Trzecia edycja SECURITECHU odbedzie się w terminie 30-31 maja br. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, a temat przewodni spotkania to: "Możliwości i ograniczenia techniki w zastosowaniach penitencjarno-ochronnych".

W konferencji uczestniczyć będą osoby zainteresowane tematyką stosowania zabezpieczeń technicznych w obiektach służb i formacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny. Spotkanie to jest doskonałą okazją do wymiany poglądów i doświadczeń pomiędzy środowiskiem naukowym, inżynierami a zatrudnionymi w innowacyjnych firmach branży security z kraju i zza granicy a funkcjonariuszami i pracownikami Służby Więziennej oraz innych służb państwowych, jak: Policja, Straż Graniczna, Służba Celna czy Biuro Ochrony Rządu.